1

خرید ابزارمورد نیاز برای میناکاری در تهران

یکی از کارهای مشاغل خانگی مرتبط با حوزه هنر و کار های دستی، میناسازی می باشد که تهیه ابزارمورد نیاز برای میناکاری برای هنر آموزان و فعالان کارگاهی در این عرصه هنری بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا علاوه بر مهارت استفاده از مواد اولیه مرغوب حائز اهیمت می باشد. به عنوان مثال تهیه رنگ میناکاری یکی از مهمترین دغدغه های این افراد می باشد، زیرا رنگ یکی از مهمترین ارکان تولید میناکاری مرغوب می باشد. توجه کنید که در حل حاضر رنگ های مورد استفاده برای میناکاری از اکسید فلزات به همراه نمک های معدنی حاصل می شود که مناسب برای میناکاری روی مس می باشد

ادامه مطلب...
1